Cart 0

ตะกร้าของฉัน

เกี่ยวกับ M MED

 

เกี่ยวกับ M MED
ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันที่การยอมรับ มีชื่อเสียง ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ มากว่า 100 ปี เป็นที่มาสู่ผลิตภัณฑ์ M MED (เอ็มเมด) ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐาน “MST Standard” เกิดจากการคิดค้นและวิจัย ระหว่างผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการแพทย์ ด้านนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสุขภาพ บนพื้นฐานที่พิสูจน์และตรวจสอบได้ ภายใต้แนวคิด “Innovating Wellness” หรือนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่เสริมสร้างและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิผล ความปลอดภัย มาตรฐานสูง สำหรับทุกเพศและทุกวัย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • Vision (วิสัยทัศน์): “Innovating Wellness” นวัตกรรมเพื่อสุขภาพของคนไทยเพื่อคนไทย มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนห่างไกลปัญหาสุขภาพและโรคภัย เพื่ออนาคตที่ดีสำหรับทุกคน
  • Mission (พันธกิจ): M MED (เอ็มเมด) ต้องการเป็นผู้นำตลาด ด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ โดยผ่านกระบวนการ ริเริ่ม คิดค้น วิจัยและพัฒนาสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือก ผลิต และตรวจสอบ ตามมาตรฐาน MST Standard ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ให้กับผู้บริโภค

เกี่ยวกับมาตรฐาน MST STANDARD

ผลิตภัณฑ์ M MED พัฒนาขึ้นภายใต้มาตรฐาน MST STANDARD จากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มุ่งหวังให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อมีส่วนช่วยในปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่ง MST STANDARD ประกอบด้วย

X