Cart 0

ตะกร้าของฉัน

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: ผลิตภัณฑ์ยังไม่หมดอายุ แต่มีการเปลี่ยนสภาพ ยังคงรับประทานได้หรือไม่

คำตอบ: ในกรณีที่แคปซูลมีสีที่เข้มขึ้น หรือ มีการแข็งตัว มีสาเหตุมาจากความชื้นซึ่งอาจเกิดจากวิธีการเก็บรักษา เช่น ฝาอาจปิดไม่สนิท หรือ เก็บไว้ในที่ชื้น หรือเปิดผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งแรกแล้วเก็บไว้เป็นระยะเวลานานไม่ได้รับประทานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ดังนั้นแนะนำให้ลูกค้ารับประทานผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องหลังจากเปิดบรรจุภัณฑ์

คำถาม: นอกจากส่งเสริมภูมิคุ้มกัน และ โรค Covid-19 แล้ว กระชายมีคุณสมบัติอื่นหรือไม่

คำตอบ: การรับประทานกระชายนิยมเพิ่มขึ้นจากภาวะโรคโควิด(Covid-19) ว่ามีส่งเสริมภุมิคุ้มกัน แต่ในความเป็นจริง กระชายสดจะมีส่วนประกอบน้ำมันหอมระเหยมีฤทธิ์ขับลม และสารฟลาโวนอยด์ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาในมนุษย์ที่ชัดเจนถึงขนาดที่เหมาะสมสำหรับฤทธิ์ลดอาการอักเสบ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/boesen.html

คำถาม: รับประทานกระชายคู่กับยาที่กินอยู่ประจำได้หรือไม่

คำตอบ: กรณีรับประทานกระชายในลักษณะของส่วนผสมในอาหารสามารถทำได้ตามปกติ แต่หากมีโรคประจำตัวและต้องการรับประทานผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากกระชาย ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มรับประทานผลิตภัณฑ์

คำถาม: ผลิตภัณฑ์กระชายพลัส M-MED รับประทานต่อเนื่องได้นานเท่าใด

คำตอบ : ผลิตภัณฑ์กระชายพลัส M-MED มีปริมาณวิตามินซี และวิตามินบี 1, 6 และ 12 เป็นไปปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน (RDI) ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำหรับสารสกัดจากกระชายขาวและเบต้ากลูแคนยังไม่พบข้อมูลรายงานความเป็นพิษเฉียบพลันหรือพิษเรื้อรังจากงานวิจัยที่ติดตามผลจากการรับประทานติดต่อกันในช่วง 3-6 เดือน อนึ่งหากมีอาการผิดปกติที่สงสัยได้ว่าอาจมีสาเหตุมาจากผลิตภัณฑ์ ควรหยุดรับประทานและพบแพทย์เพื่อรับการประเมินและหาสาเหตุของผิดปกติที่เกิดขึ้น สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/245780/169881
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6479769/

คำถาม: MST Standard คืออะไร

คำตอบ: มาตรฐานผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยมหิดล หลักการประกอบด้วย
1.ขั้นตอนการผลิตสินค้าสะอาด ปลอดภัยและมีมาตรฐาน
2.วัตถุดิบที่นำมาผลิตสินค้าผ่านการคัดสรรคุณภาพและสามารถอ้างอิงแหล่งที่มาได้
3.มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสินค้าประเภทนั้นๆ เป็นผู้ร่วมคิดค้นผลิตภัณฑ์
4.การจัดเก็บสินค้าก่อนส่งมอบให้ผู้บริโภคมีความเหมาะสม

X