Cart 0

ตะกร้าของฉัน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ M-MED ผู้ประกอบการด้านสุขภาพ
ประกาศล่าสุด: 10 สิงหาคม 2565
นโยบายความเป็นส่วนตัว
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นว่าความเป็นส่วนตัวมีความสำคัญสำหรับคุณ “M MED” มุ่งมั่นที่จะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินการโดยบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือ เพื่อ
#ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของ M MED
#ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้งานระบบและแอปพลิเคชั่นของ M MED
#บุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะติดต่อ หรือได้รับการติดต่อจาก M MED

เมื่อเรากล่าวถึง “M MED”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา” บุคคลที่เรากล่าวถึงก็คือบริษัทดังกล่าวนั่นเอง M-MED มีหน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้ข้อกฎหมายและข้อบังคับความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้

“กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” อย่างจริงจังและยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนมือถือ M-MED ทั้งหมด โดยรวมเรียกว่า “บริการ”
“ผู้ใช้” หมายถึง ผู้ที่ได้ลงทะเบียนกับเราและใช้บริการ เรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้”, “คุณ” หรือ “ของคุณ” เราตระหนักว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เรา และ เชื่อว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบใน การจัดการ การปกป้อง และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” หรือ “นโยบาย” ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เรา และ/หรือข้อมูลของคุณที่เราครอบครอง ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต รวมทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆแก่เรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ หรือข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดดูส่วนของหัวข้อ “มีคำถาม ข้อกังวล หรือ คำร้องเรียนใช่หรือไม่ โปรดติดต่อเรา” ในตอนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัว
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจริงหรือเท็จ ที่สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้น หรือจากข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรมีหรืออาจสามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ
การใช้บริการ การลงทะเบียนบัญชีกับเรา เยี่ยมชม และ/หรือเข้าถึงบริการ คุณได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และคุณ ยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ยินยอมให้เราดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการหรือ เข้าถึงเว็บไซต์หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขบนเว็บไซต์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในทุกเมื่อโดยอาจแจ้งหรือไม่ได้แจ้งให้คุณทราบก็ตาม
1) What personal data will/may M MED collect?
1.1. ข้อมูลส่วนบุคคล
*ชื่อ วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ เลขบัตรประชาชน/พาสปอร์ต
*ที่อยู่ (บัตรประชาชน,จัดส่ง, เก็บเงิน) เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
*รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน
1.2. ข้อมูลเมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการของเรา รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการใช้บริการหรือเว็บไซต์ของผู้ใช้
1.3. ข้อมูลบุคคล/กลุ่มที่คุณเชื่อมต่อกันบนแพลตฟอร์มของเรา และลักษณะที่คุณติดต่อสื่อสารกับบุคคลเหล่านั้น
1.4. ข้อมูลจากหรือเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นของเรา และ/หรือใช้อุปกรณ์เพื่อเข้าถึงบริการของเรา
1.5. รายละเอียดบัญชีของคุณกับเว็บไซต์ / แอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอก ที่คุณได้เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณกับเราผ่านทางเว็บไซต์ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจให้แก่เรา
1.6. เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณและกิจกรรมของคุณที่อยู่บนและไม่อยู่บนแพลตฟอร์ม M-MED จากบริษัทในกลุ่มและ/หรือหุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลจากบริษัทในกลุ่มและ/หรือหุ้นส่วนที่เราร่วมกันเสนอบริการและ/หรือรายการส่งเสริมการขาย จากผู้โฆษณา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นที่คุณเข้าเยี่ยมชม ใช้บริการบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นเหล่านั้น เช่นเดียวกับข้อมูลผู้พัฒนาหรือผู้เผยแพร่บนแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ที่ให้แก่คุณหรือเรา
1.7. หากคุณไม่ประสงค์ให้เรา เก็บรวบรวม ข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น คุณอาจยกเลิกได้ทุกเมื่อโดยการแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร (โปรดจำไว้ว่าการยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรานั้นอาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ)
1.8. เมื่อคุณใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเพื่อทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ คุณกำลังให้ข้อมูลของคุณแก่ผู้ให้บริการภายนอก การเชื่อมต่อนั้นจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการภายนอกนั้น M-MED ไม่อาจเข้าถึงและไม่ได้เก็บรวบรวมรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ
2) M MED เราจะ/อาจจะ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด นโยบายดังกล่าวไม่ได้อ้างไว้โดยละเอียดถี่ถ้วนและเป็นเพียงตัวอย่างทั่วไปเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ
2.1. เมื่อคุณได้เข้าถึงและ/หรือใช้บริการหรือเว็บไซต์ของเรา หรือลงทะเบียน และ/หรือสมัครบัญชีผู้ใช้กับเรา
2.2. เมื่อคุณส่งแบบฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ไม่ว่าจะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร
2.3. เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น และ/หรือ ทำข้อตกลง ส่งข้อมูลหรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างคุณกับเรา หรือเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
2.4. เมื่อคุณติดต่อกับเราและ/หรือใช้บริการของเรา เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล ทางเว็บไซต์/ ใช้บริการ แต่ไม่จำกัดเพียง การใช้ผ่านคุกกี้ ซึ่งเราอาจปรับใช้เมื่อคุณใช้บริการหรือเข้าถึงเว็บไซต์
2.5. เมื่อคุณดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของเรา เช่น ซื้อผลิตภัณฑ์ แสดงความคิดเห็น ร้องเรียนแก่เรา
2.6. เมื่อคุณลงทะเบียน และ/หรือ เข้าร่วมในการแข่งขัน และ/หรือ กิจกรรมส่งเสริมการขายกับเรา และ/หรือ ร่วมกับพันธมิตรทางการค้าของเรา
2.7. เมื่อคุณใช้หรือร้องขอจะใช้บริการที่จัดไว้ให้โดยผู้ให้บริการภายนอกของเราบนเว็บไซต์ เช่น การชำระเงิน บริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น
2.8. เมื่อคุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่น (“อุปกรณ์”) และ/หรือ ใช้อุปกรณ์เพื่อเข้าถึงบริการของเรา และ/หรือ เชื่อมต่อบัญชีของคุณกับเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอก แก่บัญชีผู้ใช้ของคุณกับเราผ่านทางเว็บไซต์
2.9. เราจะ/อาจจะ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ดำเนินการข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังที่กำหนดไว้แอปพลิเคชั่นบนมือถือของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ เกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ของคุณโดยใช้เทคโนโลยี เช่น GPS, Wi-Fi ฯ เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ดำเนินการข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งหรือมากกว่านั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริการตามตำแหน่งที่ตั้งที่คุณร้องขอ หรือมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หรืออนุญาตให้คุณแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งของคุณให้แก่ผู้ใช้อื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการภายใต้แอปพลิเคชั่นบนมือถือของเรา สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่คุณสามารถถอนสิทธิ์ที่จะให้เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณผ่านการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของคุณ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีปิดการใช้งานบริการเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโปรดติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือผู้ผลิต อุปกรณ์ของคุณ เราใช้วิธีการรวบรวม ตลอดจนอธิบายวิธีการที่เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ วิธีการที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว
3) M MED เราใช้วิธีการอย่างไรในการรวบรวม
3.1. เราอาจร้องขอข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านการสำรวจต่างๆ การเข้าร่วมในการสำรวจเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจทั้งสิ้น ดังนั้นคุณจึงสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่เราหรือไม่ ข้อมูลที่ร้องขออาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการติดต่อ (ได้แก่ ที่อยู่อีเมล) และข้อมูลทางประชากรศาสตร์ (ได้แก่ ความสนใจ หรือระดับอายุ) ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้จะนำมาใช้เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการใช้งานและความพึงพอใจในการบริการ และจะไม่ถูกส่งให้แก่บุคคลภายนอก ยกเว้น ผู้รับจ้างที่ช่วยเราในการบริหารจัดการและดำเนินการสำรวจ
3.2. การดูเว็บเพจ ในการเข้าถึงเว็บไซต์ส่วนใหญ่ด้วยอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ของคุณจะส่งข้อมูลซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งจะถูกบันทึกไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเมื่อคุณเรียกดูเว็บของเรา และบางครั้งอาจรวมถึง “คุกกี้” (ซึ่งคุณสามารถปิดใช้งานได้โดยกำหนดลักษณะอุปกรณ์ของคุณ) ข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ
3.3. เราอาจมีการใช้ “คุกกี้” หรือคุณลักษณะอื่นๆ ในบางคราวเพื่อช่วยให้เราหรือบุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูล เพื่อช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์และบริการที่เรานำเสนอ หรือช่วยให้เรามอบบริการและคุณลักษณะใหม่ๆ ได้ “คุกกี้” คือตัวระบุต่างๆ ที่เราส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ เพื่อช่วยให้เราสามารถจดจำอุปกรณ์ของคุณ เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุ นอกจากนี้ “คุกกี้” ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่คุณเลือกซื้อและบัญชีรายชื่อสินค้าที่คุณเข้าไปชมด้วย นอกจากนี้ ยังมีการใช้คุกกี้เพื่อมอบเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสนใจของคุณโดยเฉพาะ และเพื่อตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์
3.4. การดูและดาวน์โหลดเนื้อหาและโฆษณา เมื่อคุณท่องเว็บเพจต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์ของคุณ ขณะที่คุณเข้าชมเนื้อหาและโฆษณาและเข้าใช้งานซอฟต์แวร์อื่นๆ บนเว็บไซต์ของเราหรือผ่านบริการ ข้อมูลเดียวกันส่วนใหญ่จะถูกส่งมาถึงเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติการ ฯลฯ)
4) M MED เรามีวิธีการใช้ข้อมูลที่คุณให้แก่เราอย่างไรบ้าง เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
4.1. เพื่อพิจารณาและ/หรือ ดำเนินการการยื่นเรื่อง /ธุรกรรมของคุณกับเรา ให้เสร็จสมบูรณ์ ทั้งผลิตภัณฑ์/ การบริการ หรือการติดต่อสื่อสารของคุณกับบุคคลภายนอกผ่านบริการ เพื่อจัดการ ดำเนินการ ให้การใช้งานของคุณเพื่อเข้าถึงบริการและเว็บไซต์ของเรา รวมถึงความสัมพันธ์และบัญชีผู้ใช้ของคุณกับเรา
4.2. เพื่อจัดการ ดำเนินการ บริหาร และจัดหาบริการแก่คุณ รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวก การจดจำความต้องการ รวมทั้งปรับแต่งประสบการณ์ โดยแสดงเนื้อหาตามความสนใจและความต้องการของคุณ พร้อมให้วิธีที่รวดเร็วในการเข้าถึงบัญชีของคุณและส่งข้อมูลมายังเรา
4.3. เพื่อระบุตัวตน และ/หรือ การตรวจสอบความถูกต้อง ป้องกันความปลอดภัยและสิทธิ์ ทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือบุคคลอื่น รวมทั้งข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
4.4. เพื่อรักษาและควบคุม การอัปเดตซอฟต์แวร์ และ/หรือ การอัปเดตอื่นๆ และให้การสนับสนุนที่จำเป็นในบางคราวเพื่อให้แน่ใจว่าบริการของเราจะเป็นไปอย่างราบรื่น และอำนวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้า
4.5. เพื่อติดต่อหรือสื่อสารกับคุณผ่านการโทรด้วยเสียง ข้อความ และ/หรือ ข้อความแฟกซ์ อีเมล และ/หรือ ในรูปแบบอื่นใด หรือ จัดการความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา หรือ การใช้บริการของเรา คุณรับทราบและยอมรับว่าการสื่อสารดังกล่าวของเรานั้นอาจเป็นด้วยวิธีการส่งจดหมายโต้ตอบ เอกสาร ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางประการบนหน้าซอง/หีบห่อจดหมายด้านนอก เพื่อการจัดส่งสิ่งดังกล่าว
4.6. เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา และ/หรือช่วยเสริมประสบการณ์ของคุณลูกค้า สามารถตรวจสอบ และ ทำการสำรวจ และอื่นๆ เพื่อตรวจสอบขนาด และองค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมายของเรา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากบริการ
4.7. ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมให้เราส่งข้อมูลการตลาดและการส่งเสริมการขาย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือ บริการ โดยผ่านรูปแบบการติดต่อสื่อสารต่างๆ เกี่ยวกับการใช้รูปแบบการสื่อสารดังกล่าวในการส่งข้อมูลการตลาดนั้นให้แก่คุณ หรือคุณได้แสดงความยินยอมในเรื่องดังกล่าวแล้ว
4.8. เพื่อตอบสนอง หรือปฏิบัติตาม หรือเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดของภาครัฐ หรือตามกฎข้อบังคับภายใต้อำนาจการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อทำให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ M MED หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือต้องปฏิบัติตาม
4.9. เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติและงานวิจัยเพื่อการรายงานภายในองค์กรและตามกฎหมาย และ/หรือ ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บบันทึก จัดเก็บ โฮสต์ สำรองข้อมูล เพื่อตรวจสอบบริการของเราหรือธุรกิจ
4.10. เพื่อป้องกันและตรวจสอบการฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเว้น หรือ การประพฤติผิด เพื่อจัดการและ/หรือช่วยอำนวยความสะดวก ให้แก่ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจ หรือ ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจที่มีศักยภาพ และอาจมีองค์กรภายนอกที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในธุรกรรมดังกล่าว “ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจ”
4.11. วัตถุประสงค์ที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้า วัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฏในข้างต้น อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว ณ เวลาที่ขอรับความยินยอมจากคุณ เว้นแต่การดำเนินการข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้
5) M MED คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไรบ้าง
5.1. เรานำมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ มาใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในระบบของเรานั้นมีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราจะทำลายหรือไม่ระบุชื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทันทีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ไม่ตรงกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้อีกต่อไป และ ไม่จำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป หากคุณหยุดการใช้งานเว็บไซต์ หรือ สิทธิการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ บริการของคุณสิ้นสุดลง เราอาจจัดเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อผูกพันของเราภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2. การแบ่งปันข้อมูลจากบริการ บริการของเราให้ผู้ใช้สามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่นเพื่อการทำธุรกรรมได้ในเกือบทุกสถานการณ์ โดยปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
5.3. การดำเนินธุรกิจของเรา เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตัวแทน และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา และ/หรือ บุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ในกรณีที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อนุญาตให้องค์กร เช่น องค์กรของเรา เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ต้องรับความยินยอมจากคุณ ให้นำการอนุญาตโดยกฎหมายข้างต้นมาใช้บังคับต่อไป
6) M MED รักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวอย่างไร
6.1. บุคคลภายนอกอาจปิดกั้น หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งต่อไป หรืออยู่ในเว็บไซต์อย่างผิดกฎหมายเทคโนโลยีอาจทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานตามที่คาดหวัง หรือบุคคลใดอาจเข้าถึง การใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม หรือ ใช้ข้อมูลในทางที่ผิด เราจะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยได้โดยสิ้นเชิงในกรณีที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเรา
6.2. เราและบุคคลภายนอก อาจให้บริการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ในบางคราวเพื่อให้คุณสามารถใช้บริการหรือใช้งานผ่านบริการแอปพลิเคชั่นเหล่านี้ อาจเข้าถึงโดยแยกกัน และ อนุญาตให้บุคคลภายนอกเรียกดูข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณ หามาผ่านแอปพลิเคชั่นเหล่านี้ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ M-MED หรือ M-MED ไม่ได้เป็นผู้ควบคุม ขอแนะนำให้อ่านข้อกำหนดและนโยบายอื่นๆ ที่เผยแพร่โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวบนเว็บไซต์เหล่านั้นหรือเว็บไซต์อื่นๆ
6.3. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และ สามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้นซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว และต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับ เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราขอเสนอให้คุณใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดที่คุณให้นั้นจะถูกนำไปเข้ารหัสไว้ในฐานข้อมูลของเราเพื่อให้เข้าถึงได้เฉพาะตามที่ระบุข้างต้นเท่านั้น
6.4. ด้วยความพยายามที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่คุณ เราอาจเลือกเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกต่างๆ ที่จะเชื่อมโยง หรือติดตั้งภายในเว็บไซต์ เรายังอาจเข้าร่วมในการพัฒนาร่วมผลิตภัณฑ์หรือสร้างความสัมพันธ์อื่นใด เพื่อนำเสนอธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ และ/หรือบริการและคุณลักษณะอื่นๆ แก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัว แต่เราไม่มีสิทธิในการควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ได้ เนื่องจากแต่ละเว็บไซต์จะมีข้อปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลแยกต่างหากและเป็นอิสระจากเรา ดังนั้นเราจึงไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในเนื้อหา การจัดการด้านความปลอดภัย (หรือการไม่ได้รับความปลอดภัย)
6.5. ข้อมูลของเด็ก บริการนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี เราไม่ได้จงใจเก็บรวบรวมหรือรักษาข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนใดๆ จากผู้ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 10 ปี อีกทั้งในส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ จะไม่มีเนื้อหาสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี เราจะทำการปิดบัญชีที่เด็กใช้และจะถอนและ/หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ซึ่งเราเชื่อว่าถูกส่งมาจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี
7) สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังนี้

7.1. การเข้าถึง: คุณมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ M MED เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับคุณ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ M MED อาจขอให้คุณพิสูจน์ตัวตนของคุณก่อนจะให้ข้อมูลตามที่คุณขอ ภายใต้กฎหมายและดุลพินิจของ M MED
7.2. การแก้ไขให้ถูกต้อง: คุณอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ M MED ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับคุณ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
7.3. การโอนย้ายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ M MED มีเกี่ยวกับคุณในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้ว และสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ เพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น (1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้กับ M MED และ (2) กรณีที่ M MED ได้รับความยินยอมจากคุณในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ M MED มีกับคุณ
7.4. การคัดค้าน: คุณอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
7.5. การขอให้ระงับการใช้: คุณอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี
7.6. การถอนความยินยอม: สำหรับวัตถุประสงค์ที่คุณได้ให้ความยินยอมให้ M MED เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของคุณ ณ เวลาใด ก็ได้
7.7. การลบหรือทำลายข้อมูล : คุณอาจมีสิทธิขอให้ M MED ดำเนินการลบ หรือ ทำลาย หรือ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ M-MED เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของ M MED นั้น เป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
7.8. การยื่นเรื่องร้องเรียน : คุณอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจ ในกรณีที่คุณได้ตรวจสอบว่า การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ M MED นั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ ไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน
8) วิธีที่คุณสามารถยกเลิก ลบ หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณให้แก่เรา
8.1. หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขการสมัครใช้งานทางอีเมล โปรดแจ้งให้เราทราบโดยการส่งอีเมลไปที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ตามที่อยู่ที่แสดงไว้ด้านล่าง โปรดจำไว้ว่าเนื่องจากเรามีกำหนดการในการจัดทำอีเมล คุณอาจยังได้รับอีเมลที่อยู่ในระหว่างการจัดทำแล้ว
8.2. คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของเราได้ โดยการส่งอีเมลไปที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ตามที่อยู่อีเมลที่แสดงไว้
8.3. เมื่อเราได้รับคำสั่งเกี่ยวกับการถอนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจากคุณและตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณแล้ว เราจะดำเนินการตามคำขอในการถอนความยินยอม และ หลังจากนั้นเราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะตามที่ระบุไว้ในการร้องขอของคุณ หากเราไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลประจำตัวหรือไม่เข้าใจคำสั่งของคุณ เราจะติดต่อเพื่อขอคำอธิบายเกี่ยวกับการร้องขอดังกล่าว
8.4. อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมอาจทำให้เกิดผลอันเกิดจากการถอนดังกล่าวได้ ในเรื่องดังกล่าวนี้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการถอนความยินยอมที่จะให้เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และนั่นอาจหมายความว่าเราจะไม่สามารถให้บริการแก่คุณต่อไปได้ เราจึงอาจต้องยุติความสัมพันธ์ที่มีอยู่และ/หรือสัญญาที่คุณมีกับเรา ฯลฯ แล้วแต่ว่าจะเป็นกรณีใด ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบ
8.5. สำหรับการร้องขอเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเรามีข้อมูลของคุณเพียงพอที่จะดำเนินการแล้ว เราจะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน 30 วัน หากเราไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินการแก้ไขที่เร็วที่สุด
8.6. เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อกำหนดระบุ และ/หรือ ให้สิทธิองค์กรที่จะปฏิเสธ การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์ที่ระบุไว้
X