Cart 0

ตะกร้าของฉัน

นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน
1) การคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า โดยมีข้อจำกัด ดังนี้
1.1. ลูกค้าต้องถ่ายวีดีโอขณะเปิดกล่องสินค้าเป็นหลักฐานในการรับสินค้า
1.2. สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมกับตอนที่รับสินค้า และต้องแจ้งสภาพปัญหาพร้อมหลักฐาน
1.3. สงวนสิทธิ์ไม่รับสินค้าชำรุด เสีย หรือเสียหายจากการกระทำของลูกค้าไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่
1.4. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า (ทั้งรับสินค้าและส่งคืนสินค้า) ยกเว้นในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายอันเกิดจากการผลิต และ/หรือ การจัดส่งของ M MED ทางบริษัทฯยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่ โดยบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1.5. สงวนสิทธิ์การรับคืนสินค้า เฉพาะสั่งซื้อจาก WWW.MMED.COM เท่านั้น
2) ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกสินค้าได้ ในกรณีมีการชำระเงินค่าสินค้าเข้ามาแล้ว (ยกเว้นกรณีสินค้าขาดส่งชั่วคราว และทางลูกค้าประสงค์ทำเรื่องขอเงินคืน)
3) การรับคืนเงิน ลูกค้าจะได้รับเงินคืน โดยมีข้อกำหนด ดังนี้
3.1. ภายหลังได้รับสินค้าคืนและตรวจสอบสภาพสินค้าว่าไม่ได้รับความเสียหาย โดยทางบริษัทฯ จะทำการตอบกลับเพื่อยืนยันทางอีเมล์
3.2. กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ คืนให้เต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่าย (ยกเว้นกรณีลูกค้าแจ้งชื่อและที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ไม่ชัดเจน คืนเงินบางส่วนโดยหักค่าบริการ)
3.3. ระยะเวลาการคืนเงิน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการยืนยันทางอีเมล์
: กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 20-30 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
: กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Mobile Banking ทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 30 วันทำการ
: กรณีลูกค้าชำระเงิน ผ่านแอปพลิเคชั่น หรือช่องทางการชำระเงินอื่นๆ ให้ลูกค้าติดต่อไปยังเจ้าของข้อมูลผู้ให้บริการนั้น ระยะเวลาเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการนั้นๆ

กรณีมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมมายัง อีเมล admin@mmed.com หรือฝ่ายบริการลูกค้าที่เบอร์ 064-662-4421

X