เตือนภัย โรค ที่มากับหน้าหนาว

รู้หรือไม่? ลมหนาว และอากาศที่เย็นสบายแบบนี้ มักจะแฝงมากับเชื้อก่อโรคที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอและเจ็บป่วย กรมควบคุมโรคประกาศ เตือนภัยโรคที่มากับหน้าหนาว ให้เฝ้าระวัง