โรคต้อ เป็นความผิดปกติที่ส่งผลต่อการมองเห็นที่อาจมีอาการเล็กน้อยหรืออาจทำให้ตาบอดสนิทได้ ขึ้นกับชนิดของโรคต้อ และความรุนแรงของโรค ดังนั้นวันนี้เราจึงควรมาทำความรู้จักกับโรคต้อที่พบบ่อยและสาเหตุของแต่ละโรคเพื่อวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดโรค

คลิกเลือกหัวข้อ

ต้อลม

เกิดจากการที่เยื่อบุตาขาวเสื่อมทำให้เกิดเป็นก้อนนูนขึ้นมาที่ตาขาว มักจะมีอาการระคายเคืองและอาจเกิดอาการตาขาวอักเสบได้ หากเป็นมากจะทำให้เกิดลักษณะที่เรียกว่าต้อเนื้อ ซึ่งทั้งต้อลมและต้อเนื้อมักพบในผู้ที่สัมผัสมลภาวะ เช่น ฝุ่น ลมร้อน ควันบุหรี่ ผู้ที่ใช้งานสายตาหนัก มีปัญหาตาแห้งอยู่เดิม หรือเป็นโรคเบาหวาน

ต้อ

ต้อกระจก

เป็นความผิดปกติที่เกิดจากเลนส์ตาเสื่อมจนมีลักษณะขุ่น ส่งผลให้เกิดอาการมองไม่ชัด ตาพร่า ซึ่งมักพบในผู้สูงอายุเนื่องจากเป็นความเสื่อมตามปกติของร่างกาย ผู้ที่มีโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ ผู้ที่ใช้สายตามากเกินไป เคยเกิดอุบัติเหตุทางดวงตา

ต้อหิน

เกิดจากขั้วประสาทตาเสื่อม และมีความดันในลูกตาสูง ส่งผลให้การมองเห็นลดลงและอาจสูญเสียการมองเห็นได้ โดยต้อหินจะพบบ่อยในผู้สูงอายุ มีคนในครอบครัวเป็นต้อหิน เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ที่มีสายตาสั้นหรือยาวมากๆ ผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดหรือมีอุบัติเหตุที่ดวงตามาก่อน รวมถึงผู้ที่ใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดรับประทานหรือขนิดหยอดตาติดต่อกันเป็นเวลานาน

ต้อ

โรคต้อทั้งสามชนิดมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจเหมือนกันหรือต่างกันได้บ้าง ซึ่งในผู้ที่อายุน้อยอาจต้องระมัดระวังและพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวหรือรักษาสุขภาพเพื่อไม่เกิดโรคที่ทำให้เกิดต้อได้ และในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะหลังจากอายุ 40 ปี ซึ่งมักเริ่มมีโรคประจำตัวที่เป็นปัจจัยเสี่ยงแล้วควรควบคุมอาการของโรคดังกล่าวให้เหมาะสม รับประทานอาหาร ผักผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยให้การทำงานของสายตาเป็นปกติหรือมีฤทธิ์ anti-oxidant หรือฤทธิ์ต้านการอักเสบ พร้อมกับพบแพทย์อยู่เสมอและหมั่นสำรวจการมองเห็นของตัวเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะในผู้ที่เป็นเบาหวานเพื่อให้สามารถตรวจพบความผิดปกติและจัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

เอกสารอ้างอิง