กลุ่มของแบคทีเรียที่สามารถผลิตกรดแลคติก (Lactic Acid Bacteria, LAB)

โพรไบโอติกส์

โดยแบคทีเรียในกลุ่มนี้ได้แก่ แลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus), ลิวโคนอสตอก (Leuconostoc) และ สเตรปโตคอคคัส (Streptococcus) โดยโพรไบโอติกส์ในกลุ่มนี้ที่เป็นที่รู้จักดีคือ “แลคโตบาซิลลัส” เป็นชนิดของโพรไบโอติกส์ที่พบมากที่สุดในร่างกาย โดยพบมากที่ระบบทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ และช่องคลอด นอกจากนี้ยังพบในอาหารเช่น โยเกิร์ต นมเปรี้ยว เป็นต้น โดยแลคโตบาซิลลัสเป็นจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างไบโอฟิล์ม (biofilm) ที่มีคุณสมบัติทำให้จุลินทรีย์ชนิดนี้สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะที่เป็นกรด เช่น ในกระเพาะอาหารได้ ตัวอย่างของจุลินทรีย์ในกลุ่มนี้ได้แก่ L. acidophilus, L. reuteri, L. rhamnosus และ L. gasseri เป็นต้น

กลุ่มของแบคทีเรียที่ไม่สามารถผลิตกรดแลคติก (on-Lactic Acid Bacteria, non-LAB)

โพรไบโอติกส์

แบคทีเรียในกลุ่มนี้ที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ ไบฟิโดแบคทีเรียม (Bifidobacterium spp) ไบฟิโดแบคทีเรียมเป็นจุลินทรีย์ที่พบในช่องปาก ลำไส้ และช่องคลอด โดยจุลินทรีย์ชนิดนี้จะมีส่วนช่วยในการย่อยอาหาร ช่วยผลิตกรดไขมันสายสั้น และช่วยลดการอักเสบ ไบฟิโดแบคทีเรียมพบได้ในอาหารประเภทนม ผักดอง มิโซะ เป็นต้น ตัวอย่างของจุลินทรีย์ในกลุ่มนี้ได้แก่ Bif. Lactis, Bif. longum และ Bif. infantis เป็นต้น

กลุ่มอื่น ๆ

โพรไบโอติกส์

ตัวอย่างของจุลินทรีย์ในกลุ่มนี้ได้แก่ Saccharomyces Boulardii ซึ่งเป็นยีสต์ที่ไม่มีอยู่ในร่างกายของมนุษย์ตามธรรมชาติ แซคคาโรไมซิสช่วยบรรเทาอาการท้องเสีย และบรรเทาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับด้านทางเดินอาหาร เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง
1. Kechagia M, Basoulis D, Konstantopoulou S, et al. Health benefits of probiotics: a review. ISRN Nutr. 2013;2013:481651. Published 2013 Jan 2. doi:10.5402/2013/481651
2. https://www.nccih.nih.gov/health/probiotics-what-you-need-to-know.
3. Williams NT. Probiotics. Am J Health Syst Pharm. 2010;67(6):449-458.
4. Vera-Santander VE, Hernández-Figueroa RH, Jiménez-Munguía MT, Mani-López E, López-Malo A. Health Benefits of Consuming Foods with Bacterial Probiotics, Postbiotics, and Their Metabolites: A Review. Molecules. 2023; 28(3):1230.